Slovak Czech English German Polish

Piatok, 22. marca 2002

Zmiluj sa nado mnou, Bože! Zmiluj sa nado mnou, lebo k tebe sa utieka moja duša. O nenávisti sveta. Slovo “svet” v našom odseku sa vyskytuje osemkrát (v celom evanjeliu takmer šesťdesiatkrát). Pán Ježiš v modlitbe konštatuje: “svet ich nenávidel”. Nenávisť sveta voči Nemu vyvrcholila na Veľký piatok. Reakcia sveta na Toho, ktorý nie je z tohoto sveta je: “ukrižuj!” Ten, ktorý je z tohoto sveta, dostáva slobodu. Svet nenávidí aj Jeho nasledovníkov, pretože oni tiež nie sú z toho sveta. V takomto svete, prostredí plnom nenávisti a zloby, máme pôsobiť. Byť soľou zeme a svetlom sveta. To je naše poslanie. Byť uprostred toho všetkého veľvyslancom Božieho kráľovstva. Reprezentovať svoju otčinu, ktorá je v nebesiach, je neraz nad naše sily. Ak toto poverenie mám zobrať ozaj vážne, tak nutne musím byť iný, ako tí vo svete. Byť veľvyslancom lásky, pokoja, odpúšťania, pravdy a mnohých iných hodnôt, ktoré nie sú z toho sveta. Božie dieťa žije v tomto svete, premieňa ho, neprispôsobuje sa mu a nepreberá jeho metódy. Má zásadné postoje. Tak často sa to z Písma ozýva: “nepripodobňujte sa tomuto svetu” (Rimanom 12,2). “Priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu” (Jakub 4,4). “Svet však hynie, aj jeho žiadosť, ale ten, čo činí Božiu vôľu, zostáva naveky” (1.Jánov 2,17).