Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 24. marca 2002

Vráťte sa ku mne - znie výrok Hospodina mocností - a ja sa navrátim k vám. Hľaďme na Ježiša. “Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko o Synovi človeka, čo napísali proroci” - povedal Pán Ježiš svojím učeníkom (Lukáš 18,31). A oni tým slovám nerozumeli. Nevedeli, do čoho idú. Nevedeli, aký rýchly spád budú mať udalosti s ich Majstrom. Nevedia, aký hrozný scenár budú mať tie najbližšie dni. Jedine Ježiš Kristus vie v danej chvíli, do čoho ide, čo Ho čaká a ozaj neminie. A napriek tomu odhodlane ide. Dnešný kázňový text je hodný našej pozornosti. Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery. Je to veľmi dobrá rada z Božieho slova do našich každodenných radostí, ale aj strastí. Hľaď, ako vstupuje do svätého mesta Jeruzalema. Ako kráľ, spravodlivý a plný spásy (Zachariáš 9,9). Tvoj duchovný pohľad, pohľad viery nech je vždy upretý na Neho. Veď Peter sa začal topiť práve preto, že svoj pohľad odvrátil od svojho Pána (Matúš 14,30). Pros so žalmistom (Žalm 119,18.37): “otvor mi oči, aby som videl… odvráť mi oči od pohľadu na márnosť, obživ ma na svojej ceste”. Duchovné obživenie na ceste touto časnosťou nám ponúkajú, ale aj prinášajú blížiace sa sviatky. Sviatky víťazstva života nad smrťou.