Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 25. marca 2002

Bože, nech utláčaný neodchádza s hanbou. Náš hriech priviedol Krista k smrti. Vstúpili sme do tichého pôstneho týždňa. Pán Ježiš Kristus je rozhodnutý pre človeka nastúpiť cestu záchrany, ktorá znamenala pre Neho utrpenie, poníženie a smrť. Človek sa správal, akoby sa ho to netýkalo. Zvlášť sebeckým a krutým postojom ku svojej spáse sa nám predstavuje Judáš, ktorý sa podujal zradiť Ježiša Krista. Našiel si k tomu ochotných pomocníkov. Zradcovia a ich pomocníci sú pripravení ku potupe Božieho Syna vždy. Predsa však stretnutie s Ježišom Kristom v nich vzbudzuje rešpekt a úctu. Lebo pred Ježišom Kristom padajú tvárou k zemi. A raz padnú pred Ježišom všetci. Zatiaľ sa však zdá, že tvrdosť víťazí. Tam, kde nie je rozhodnosť pre vieru, tak vždy víťazí hriech, ako pri tých, ktorí prišli zajať Pána Ježiša Krista. - Naproti tomu sa javí postoj Petra ako hrdinstvo, keď sa podujal mečom chrániť Ježiša Krista. No takáto ochrana Ježiša Krista je nie potrebná. Boží Syn mal a má lepšie prostriedky, ako sa obrániť, ak to uzná za potrebné. Ale ako by potom mohol naplniť na tomto svete svoje poslanie, ku ktorému patrí nerozlučne utrpenie a smrť. My máme k dispozícii iné prostriedky, ako si zastať na stranu Ježiša Krista. Je to pokora, viera a úprimná vďačnosť za to, že vo svojej poslušnosti išiel takou cestou, na konci ktorej je pre nás život a spasenie.