Slovak Czech English German Polish

Streda, 27. marca 2002

Ja som ťa sformoval, si mojím sluhom. Izrael, nepadneš u mňa do zabudnutia. Rozhodnúť pre a proti sa musíme sami. Je ťažké postaviť sa proti Bohu. Keď to aj zatvrdilý a neveriaci človek robí, spočiatku sa cíti nesvoj, alebo možno má aj obavy. Preto hľadá niekoho iného, kto to urobí. A snaží sa ho nesprávne informovať. Snaží sa iného použiť na tú špinavú, a ničiacu prácu pre ľudstvo, ktorou je odsúdenie Boha vo svete. Židia si takého človeka našli v Pilátovi. Boli mnohí, ktorí sa na toto podujali, alebo boli k tomu nanútení. Nie je to pre človeka ľahké. Nebolo to ľahké ani pre Piláta. Pri stretnutí so spravodlivosťou a pravdou sa hriech a Satan bráni. Človek bojuje vo svojom vnútri. Čo zvíťazí? Záhuba, ktorá sľubuje krátky pôžitok, alebo záchrana, ktorá má jasný cieľ, ale cesta k nej býva ťažká? Pilát podľahol, lebo sa bál strát výsad sveta. Ako obstojím ja? Premôže ma láska Božieho Syna, alebo pôžitok sveta? Zvážme dobre svoje rozhodnutie, prebojujme ten zápas vo svojom vnútri a dajme sa premôcť Bohu.