Slovak Czech English German Polish

Piatok, 29. marca 2002

Kto zaopatrí krkavcovi jeho pokrm, keď jeho mláďatá volajú k Bohu a bez potravy bludne poletujú? Ježiš Kristus sa pre svoju smrť stal naším Spasiteľom. Znova sme sa presvedčili a cítime, že milosť Božia bola pre nás draho zaplatená utrpením a smrťou Ježiša Krista. Utrpenie a bieda sa najviac dotýka srdca človeka. Aj tí tvrdí ľudia, keď sa s ňou stretnú, sú mäkkší. Čím nám je bližší trpiaci človek, tým viac s ním cítime. Pred nami dnes je utrpenie Ježiša Krista. Koľkí sú však k Ježišovi ľahostajní, aj keď sa ich to utrpenie Božieho Syna bytostne dotýka. To utrpenie nie je utrpením cudzím, ani utrpením blízkeho človeka. To utrpenie je naším utrpením. Ak by ho nebol na seba zobral Ježiš Kristus, na jeho mieste by sme boli my. A naše utrpenie a bolesť by nemalo konca, ako nemá koniec ani náš hriech. Je to skutočne obraz nášho bytia, ktorý dnes vidíme, keby nebolo Božej milosti. - Máš sa dobre? Myslíš si že ti nič nechýba? Alebo sa trápiš? Trpíš telesne, alebo duchovne? Choď k Ježišovi Kristovi, spoznaj svoju biedu a ďakuj Mu, ak Ti nič nechýba. On vykúpil tvoj život! A ďakuj mu, ak aj trpíš - za to, že to tvoje utrpenie sa dá uniesť, že netrpíš ešte viac nad svoje sily. Obraz trpiaceho Božieho služobníka kreslil už Izaiáš. Očami viery ho málokto dokázal rozlúštiť. Ani dvoran etiópskej kráľovnej to nedokázal. Ale my už po kríži Ježiša Krista to dokázať máme. Vážme si veľkú Božiu milosť a lásku, ktorá si zvolila našu záchranu, cez utrpenie a kríž Božieho Syna. Práve v Ňom je náš život teraz i v budúcnosti.