Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 31. marca 2002

Pre môj dom, ktorý je v troskách; ale každému z vás ide len o jeho dom. Preto nebesá nad vami odopreli rosu. Skúsenosť viery: Smrť nemá moc, víťazom je život s Kristom. Toto ráno bolo pre všetkých prekvapením. Ak sobota znamenala upokojenie, tak dnes sú prekvapení všetci. Nemilo - Ježišovi nepriatelia a milo - Ježišovi priatelia. Obeť a smrť Ježiša Krista vyústila do života. Do života nie hocijakého, ale pravého, ktorý nepozná smrť. My sa musíme vnoriť do Kristovej smrti, aby sme v Ňom mohli žiť. To je posolstvo života, ktoré sa nám zvestuje nielen v tento deň, ale z Božieho slova to počúvame stále. - Počul som o novej teórii ruských vedcov. Doteraz platila a sa uplatňovala Darwinova vývojová-evolučná teória, ktorá bola veľmi radikálne presadzovaná, najmä v nedávnej minulosti aj u nás. A náboženstvo niekedy chybne hľadalo cestu k priblíženiu sa k nej. Ruskí vedci práve prišli s opačnou teóriou, teóriou deštrukcie. To znamená, že v prírode všetko živé nemá tendenciu zdokonaľovania sa, ale ničenia a kazenia. Že dokonalé bolo všetko na počiatku, keď svet vyšiel z Božej ruky. A odvtedy všetko sa kazí, deštruuje. Tak nie z jednoduchšieho je zložitejšie, z opice - človek, ale naopak z dokonalejšieho je menej dokonalé, z človeka - opica, a všetko ostatné. - Toto nedeľné ráno nám svedčí o jednom. Že skutočne vzkriesenie Ježiša Krista po diele Záchrany, ktoré vykonal, spomaľuje a zastavuje pohyb deštrukcie, smrti, utrpenia, a záhuby, a dáva nám nádej života. Večného života, ktorý nepozná zánik. Ak sa v živote aj mnohé hriechom kazí, Božou milosťou sa to napráva, zdokonaľuje a prežíva. Lebo nakoniec skutočne Boh bude všetko vo všetkom.