Slovak Czech English German Polish

Apríl

Pondelok, 01. apríla 2002

Aké veľké sú jeho znamenia, aké mocné sú jeho divy! Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a jeho vláda z pokolenia na pokolenie.

Register to read more...

Utorok, 02. apríla 2002

Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu.

Register to read more...

Streda, 03. apríla 2002

Nekradnite, neluhajte ani neklamte jeden druhého.

Register to read more...

Štvrtok, 04. apríla 2002

Jasajte, tešte sa z Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Piatok, 05. apríla 2002

Dajte veľký pozor na seba a milujte Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Sobota, 06. apríla 2002

Vyvýš sa, Bože, nad nebesá, tvoja sláva nech je nad celou zemou!

Register to read more...

Nedeľa, 07. apríla 2002

Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisť ma od môjho hriechu!

Register to read more...

Pondelok, 08. apríla 2002

Údesnými činmi nám spravodlivo odpovieš, Bože, naša spása, nádej všetkých končín zeme i diaľav za morom.

Register to read more...

Utorok, 09. apríla 2002

So svojím Bohom preskočím aj múr.

Register to read more...

Streda, 10. apríla 2002

Ty si Boh odpúšťania, milostivý a milosrdný, dlhozhovievajúci a bohatý v milosti.

Register to read more...

KALENDÁR