Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 01. apríla 2002

Aké veľké sú jeho znamenia, aké mocné sú jeho divy! Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a jeho vláda z pokolenia na pokolenie. Nový život je možný už teraz a tu! Táto veta nie je prvoaprílovým žartom, ale je to skutočnosť, ktorá je možná v živote každého jedného človeka. Prečo? Lebo Pán Ježiš Kristus premohol smrť a zvíťazil nad týmto posledným nepriateľom človeka. Táto skutočnosť prináša aj do života človeka nové možnosti. Ak tento živý Pán Ježiš dostane v mojom živote to správne miesto - prvé miesto, potom nastáva vo všetkom mojom konaní, hovorení i myslení nový život. A tu je jasné, že nech som ktokoľvek a akýkoľvek, je v Božej moci dať aj mne tento nový život už tu v tejto časnosti, aby aj cez moje konanie, hovorenie i myslenie, mohol Pán Boh dokázať svoju mocnú silu, ktorej dôkaz nám priniesol aj dnešný deň v správe o slávnom Ježišovom vzkriesení. Každý, aj podľa slov apoštola Petra, má možnosť začať žiť nový život s odpustením svojich hriechov už teraz a tu, a najlepšie aj hneď, bez akéhokoľvek odkladania. Možno práve toto je tá chvíľa pre nový začiatok v tvojom i mojom živote. Nepremeškaj tento čas milosti, ktorý si i dnes dostal.