Slovak Czech English German Polish

Utorok, 02. apríla 2002

Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu. Nový život je nám pripravený aj vo večnosti! Pán Ježiš svojim účinkovaním po svojom vzkriesení ukázal svojim učeníkom vtedy a ukazuje cez zvesť evanjelia aj nám, že je pre nás pripravená nová dimenzia života. Života, kde už nebudeme musieť zakúšať nič z tých nepríjemných stránok tohoto pozemského putovania. Pán Ježiš nás nenecháva na pochybách, keď hovorí: “keby nebolo tak, či by som vám povedal: keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe”. A o tom, že ten pripravený večný život bude mať svoju krásu a neopísateľnú hodnotu, svedčí Božie slovo na viacerých miestach, najviac textom: “čo oko nevidelo a ucho nepočulo a na ľudský rozum nevstúpilo, to pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú”. Je však potrebné dať do popredia fakt, že ak naozaj túžime po tomto večnom živote, tak jeho začiatok je už tu v tomto živote. Ako? Tak, že už tu a teraz začneme žiť svoj nový život, kde bude Pánom všetkého nášho konania, hovorenia aj myslenia, živý a stále žijúci Pán Ježiš Kristus.