Slovak Czech English German Polish

Streda, 03. apríla 2002

Nekradnite, neluhajte ani neklamte jeden druhého. Tento svet je plný hriechov, ktorých sa nám treba vyvarovať! Možno práve klamstvo, podvod, krádež, teda prestupovanie troch najkratších z desiatich Božích prikázaní je to, čo “hýbe” dnešným svetom. Možno práve preto, že klamstvá a podvody sa vyskytovali aj v dobe, keď žil Pán Ježiš a Tomáš, práve preto Tomáš nedokázal uveriť správe, ktorá sa mu nepozdávala. Možno práve preto, že aj nám sa nepozdáva správa o novom živote so živým Pánom Ježišom, nie sme ochotní týmto smerom zmeniť svoje každodenné konanie, hovorenie i myslenie. Tomáš napokon mohol urobiť rekonštrukciu svojej príkrej vety: “ak neuvidím stopy klincov v Jeho rukách a nevložím prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku Mu nevložím do boku, vôbec neuverím,” ; na vetu, ktorá by mohla byť aj naším životným krédom: “Pán môj a Boh môj!” Ako kresťania sa varujme podľahnúť zvodu najrozšírenejších hriechov dnešnej doby. Zdanlivo to nevyzerá tak zle, keď klameme, či kradneme, ale dôsledky takéhoto konania sa ukážu až možno oveľa neskôr!