Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 04. apríla 2002

Jasajte, tešte sa z Hospodina, svojho Boha. Tomuto svetu (a často aj kresťanom) chýba skutočná radosť! Včera sme si povedali o tom, čoho je v tomto svete dosť a dnes označujeme to, čoho je na tomto svete veľmi málo - skutočnej radosti. Radosti, ktorú zabezpečujú drogy, alkohol, sex, či iné skutočnosti života v tomto svete, je možno dosť, až veľmi veľa, ale skutočnej radosti, ktorú priniesol Ježiš vtedy po svojom vzkriesení do života učeníkov, pomaly už zúfajúcich, je naozaj veľmi málo. Je potrebné povedať, že bez toho, aby aj do nášho života vstúpil naozaj ten živý, vzkriesený Pán Ježiš, aj my zostaneme len pri tých radostiach, ktoré ponúka tento svet. Nemusia to byť len tie zlé, tu spomínané, možno nám budú stačiť aj bohatstvo, postavenie, či niečo iné. Skutočná radosť však prichádza do života človeka len vtedy, keď do neho vstupuje Pán Ježiš a sýti nás tak, ako to urobil aj v prípade stretnutia s učeníkmi pri Tiberiadskom mori po svojom vzkriesení. Bojujme však o to, aby úvodná veta tejto úvahy neplatila o nikom z nás, ale naopak, aby sme mohli o svojom živote hovoriť ako o živote, v ktorom nechýba ozajstná radosť zo spoločenstva so živým Pánom Ježišom Kristom!