Slovak Czech English German Polish

Piatok, 05. apríla 2002

Dajte veľký pozor na seba a milujte Hospodina, svojho Boha. Dávajme dobrý pozor na rady Božieho slova! Pred niekoľkými rokmi som cestoval autom večer. Na opravenom, novom úseku cesty niekto asi zabudol dopravnú značku obmedzujúcu rýchlosť jazdy. Tak si to mysleli iní šoféri a bol som k takémuto záveru náchylný aj ja. Na radu manželky som spomalil a dodržiaval uvedenú rýchlosť. O niekoľko stovák metrov ďalej na zemi ležal muž. Ak by som nebol dodržal označenú rýchlosť, bol by som ho prešiel. Dodržiavanie určenej rýchlosti zachránilo život tomuto mužovi a mne nepríjemnosti do konca života so svojím svedomím. Aj nám sa dnes dodržiavanie niektorých príkazov Božieho slova zdá, akoby už ich niekto zabudol vymeniť, alebo aspoň opraviť. Nie je to pravda. Pravdou naopak je, že aj dnes to najlepšie, čo ktokoľvek z nás môže vo svojom živote urobiť, je milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a celou svojou silou a blížneho svojho ako seba samého. Otázka položená Petrovi, je dobrou otázkou aj dnes pre každého! Skúsme ju zodpovedne vyplniť!