Slovak Czech English German Polish

Sobota, 06. apríla 2002

Vyvýš sa, Bože, nad nebesá, tvoja sláva nech je nad celou zemou! Nezabúdajme na vďačnosť Pánu Bohu a Jeho chválenie! Vrátim sa ku včerajšej príhode s cestovaním. Mal som hneď tam ďakovať Pánu Bohu, že nás zachránil od nešťastia. Pamätám si, že priamo tam som na to pozabudol. Uvedomil som si to, až keď som si ten večer líhal do postele a pred spaním sa šiel modliť. Je doslova nespočetné množstvo dôkazov Božej lásky a starostlivosti o nás na každý deň nášho života, ktoré by nás mali privádzať ku neustálej vďačnosti Pánu Bohu za to, čo sme mohli prežiť. A keďže je v nás málo radosti, ktorou napĺňa Pán Boh, je v nás aj málo vďačnosti voči Pánu Bohu. A ak je v nás málo vďačnosti voči Pánu Bohu, je v nás málo vďačnosti aj medzi nami navzájom. A týmto spôsobom svoj život ochudobňujeme, aj keď si to nie sme ochotní pripustiť. Poznal som jedného vzácneho muža, ktorý v závere svojho života začal zdôrazňovať: až vtedy sa staneme ozajstnými kresťanmi, keď dokážeme chváliť a oslavovať Pána Boha a byť mu vďační aj za nepríjemné veci a skutočnosti nášho života. Nezabúdajme na vďačnosť Pánu Bohu.