Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 07. apríla 2002

Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisť ma od môjho hriechu! V živom Bohu zjavenom nám v Ježišovi Kristovi je naša nádej, sila i dúfanie! Mnoho ľudí dnes zakladá svoju nádej na tom, že majú dostatok majetku, dosť vysoké kontá v bankách, dosť dobré zdravie a že majú aj zamestnanie. To všetko nie je zanedbateľné, ba dokonca možno povedať, že je to pre život dnes dôležité. Toto všetko však nemôže, ba dokonca sa dá povedať, že nesmie byť pre veriaceho človeka zdrojom jeho nádeje, sily a dúfania. Pán Ježiš sa stal nádejou pre učeníkov, keď Ho živého uvideli medzi sebou a mohli z Jeho úst počuť to nadmieru upokojujúce: Pokoj vám! To však platilo nielen tým jedenástim mužom zhromaždeným tam niekde v Jeruzaleme za zatvorenými dverami, ale to isté: “Pokoj vám!” - nestratilo svoju platnosť a môže ho počuť každý, kto ho počúva z úst živého Pána Ježiša, a počuť aj skutočne chce. A toto Ježišovo: “Pokoj vám!” - by sa mohlo a malo stať zdrojom našej sily, dúfania i nádeje. Lebo tak ako dodalo silu učeníkom v ich neľahkom ďalšom životnom zápase, tak dá aj nám silu, či už pre dnešný deň, keď ho práve začíname, alebo aj pre zajtrajší, keď touto úvahou tento deň končíme. Nemáme si prečo zúfať, lebo aj pre nás zaznieva z Ježišových úst: ja som s vami po všetky dni, až do konca vekov. Amen.