Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 08. apríla 2002

Údesnými činmi nám spravodlivo odpovieš, Bože, naša spása, nádej všetkých končín zeme i diaľav za morom. Boh si ťa vyvolil. Nie je to úžasná správa? Mal by si za ňu určite ďakovať. Ak si to neurobil doposiaľ, máš možnosť tak urobiť dnes. Nemysli si, že ty si sa rozhodol pre Boha ako prvý, ale Boh sa rozhodol pre teba. Bolo to veľmi dávno, ešte pred stvorením sveta. Možno sa ti to zdá nepravdepodobné, ale Boh, ktorému nie je nič nemožné, tento svoj zámer sformoval vo svojej mysli, keď zem ešte neexistovala. Okrem toho, že si ťa vyvolil, skrze Ježiša Krista si ťa aj adoptoval. Si Božím dieťaťom, ktoré obklopuje svojou milosťou a tak hojne na každý deň ti dáva všetko, čo potrebuješ. Nie je to žiadna ľudská špekulácia. Ako vyvolené Božie dieťa máš však svoj život žiť v svätosti a pokore pred Ním a On ťa potom požehná.