Slovak Czech English German Polish

Streda, 10. apríla 2002

Ty si Boh odpúšťania, milostivý a milosrdný, dlhozhovievajúci a bohatý v milosti. Bohatstvo dedičstva. Pre lepšiu obrazotvornosť sa v dnešnej dobe skoro každé dedičstvo vyčísľuje v peniazoch. Nie každý si vie hneď predstaviť za rôznymi hmotnými statkami aj ich hodnotu. Keď sa hovorí v číslach, za ktorými sa skrývajú peniaze, tak skoro každý týmto číslam rozumie a nepotrebuje k tomu nejaké špeciálne vysvetlenie. Poznáme však bohatstvo - hodnotu Božieho dedičstva? Keďže sme Božími dedičmi, vieme, čo vôbec zdedíme? Nebude to len, (obrazne povedané) “mačka vo vreci”? Častokrát hovoríme o večnosti a Kráľovstve Božom ako o dedičstve, ktoré pre nás Boh pripravil. Vieme však oceniť hodnotu tohto dedičstva, ktoré nám On dáva? Apoštol Pavel sa modlí za efezských kresťanov, aby poznali plnosť toho, čo je im darované a zároveň nás tým volá k jeho napodobňovaniu. Nie je možné, aby som vám teraz bohatstvo Božieho dedičstva vyčíslil v peniazoch, no keď sa sami presvedčíte o jeho veľkosti, ďakujte Bohu za to, čo pre vás pripravil a modlite sa aj za druhých, aby i oni spoznali bohatstvo tohto dedičstva.