Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 11. apríla 2002

Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno. Diagnóza a liek. Nemusím zvlášť opisovať biblickú diagnózu padlého človeka v padlej spoločnosti. Vieme si to tak živo predstaviť, že nám niekedy naskočí až husia koža. No nemusí naša predstavivosť ísť ani ďaleko. Stačí, keď sa pozrieme sami na seba cez okuliare Božieho slova a možno objavíme na sebe túto diagnózu. Zatrasie to s nami? Naskočí nám husia koža? Niekedy i zapochybujeme: “Čo ak nás klame táto diagnóza? Však to nie je s nami až také strašné.” Zrkadlo Božieho slova je vždy pravdivé a hovorí nám, že ak žijeme vo svojich priestupkoch a hriechoch, sme mŕtvi. No okrem stanovenej diagnózy nám odporúča aj liek, ktorý nás môže oživiť. Ním je pre nás Kristus so svojou milosťou. Prijmime vierou bohatstvo Jeho milosti a budeme žiť. “Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar.”