Slovak Czech English German Polish

Sobota, 13. apríla 2002

Bázeň pred Hospodinom je výchovou k múdrosti. Poverenie. Každú chvíľu nás niekto niečím poverí. Neraz to bývajú maličkosti, ktoré dokážeme zrealizovať v priebehu niekoľkých minút, inokedy sú to veci, ktorým venujeme aj niekoľko týždňov, mesiacov či rokov. Ale čo tak poverenie na celý život? Ako by sme prijali niečo také? Mnohým by sa to určite nepozdávalo: “Celý život na niečom pracovať? To hádam nie.” Apoštol Pavel prijal takéto poverenie a bolo ním: niesť evanjelium či už medzi židov alebo pohanov. Nepozeral sa na to ako na nejakú záťaž, pretože sám pri sebe si uvedomoval milosť, ktorej sa mu dostalo cez toto evanjelium Ježiša Krista. Poverenie: niesť evanjelium, bola pre neho nesmiernou výsadou. Ak sme prijali Ježiša Krista za svojho Spasiteľa a uvedomujeme si, akej milosti sa aj nám dostalo, stojíme pred rovnakým celoživotným poverením, ktoré nemá byť pre nás príťažou, ale radostnou výsadou.