Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 15. apríla 2002

Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha. Kristus v nás. Túžba, aby Kristus prebýval v našich srdciach, je tou najkrajšou, najvznešenejšou a najvzácnejšou túžbou. Je splnenie tejto túžby vôbec môžné? Iste! Kto nám to sľúbil? Pán Ježiš! Či môžeme niekoho spomenúť, kto to prežil? Takým človekom bol aj apoštol Pavel, ktorý vydal svedectvo o tom, že už nežije on, ale žije v ňom Kristus. Toto je niečo jedinečné, nádherné, skvelé, bezkonkurečné! Je to niečo, čo nemá obdobu na tomto svete! Ako sa človek nám podobný môže toho dožiť, ako to môže dosiahnuť? Recept je celkom jednoduchý: Prosme Ducha Svätého, aby nám pomohol odovzdať naše srdce, čiže celé vnútro, celého vnútorného človeka i svoju vlastnú vôľu Ježišovi Kristovi. Jednoducho povedané: Odovzdajme celý svoj život Ježišovi Kristovi, prosiac Ho, aby natrvalo prebýval vierou v našich srdciach. A celý náš život, naše myslenie, slová a skutky sa budú niesť v znamení Kristovej lásky! Nuž a od takéhoto spôsobu života, keď v nás žije a skrze nás koná Kristus, niet ničoho krajšieho!