Slovak Czech English German Polish

Utorok, 16. apríla 2002

Videnie sa splní svojím časom... keby sa zdržalo, čakaj naň. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst. Kristus prebývajúci vierou v našich srdciach, nám pripravil jedinečné dedičstvo: spasenie. Ani napriek našim mnohým problémom, starostiam a povinnostiam, ktoré nás neraz dennodenne priam zotročujú, nesmieme zabudnúť na toto dedičstvo, na skutočnosť spásy, ktorá je v našom jedinom Pánovi Ježišovi Kristovi. Náš zrak musíme upierať jedine ku Nemu, ktorý je Pánom cirkvi a ktorý nás učí nezištnej, obetavej službe našim blížnym. - Keďže je len jeden Pán, je aj viera tiež len jedna. Aj napriek rozdielnostiam vierovyznaní a praktikám viery, len jedno nám treba, totiž, aby sme boli jednotnými vo viere: Ježiš Kristus je Pán. - Nuž a tak aj krst je len jeden, bez ohľadu na to, či táto sviatosť je prisluhovaná novorodencom a či dospelým. Touto sviatosťou sa stávame údmi tela Kristovho.