Slovak Czech English German Polish

Streda, 17. apríla 2002

Márne zavčasu vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy; on zatiaľ svojmu milému dáva spánok. Budujte telo Kristovo! V žiadnom prípade nemôžeme so založenými rukami čakať, kým nám do lona padne jedinečné dedičstvo: spasenie. Pán Boh od nás požaduje aktívny život, život služby. Budujte telo Kristovo, ktorým je cirkev. Cirkev majú budovať nielen tí, ktorých Pán Boh podľa svojho milostivého rozhodnutia obdaril špeciálnymi charizmami. Budovať cirkev má každý z nás, lebo každý človek dostal od Pána Boha určité hrivny, dary, schopnosti, skrze ktoré si môžeme navzájom slúžiť v duchu lásky Kristovej, a tak vlastne budovať telo Kristovo. - Zamysleli sme sa už niekedy a či sme aj objavili v sebe tie dary, cez ktoré môžeme slúžiť našim blížnym a to nielen v cirkevnom zbore, ale aj mimo neho? Či sme prosili Pána Boha vo svojich modlitbách, aby nám dal síl tela i ducha, ale aj nebeskej múdrosti ku takejto prepotrebnej službe? - To sú otázky, nad ktorými je hodno sa zamyslieť.