Slovak Czech English German Polish

Sobota, 20. apríla 2002

Tak teraz odstráňte cudzích bohov, ktorých máte uprostred seba, a nakloňte srdcia k Hospodinovi. Napodobňujte Boha a žite v láske! Je všeobecne známe, že dietkam z rozvrátených, rozvedených rodín chýba takzvaný mužský vzor - otec, ktorého by mohli napodobňovať. Nám, Božím dietkam takýto vzor nechýba, pretože my máme nebeského Otca, ktorý nás miluje a ktorý je naším najdokonalejším vzorom. Apoštol Pavel nás vyzýva ku napodobňovaniu. V čom máme napodobňovať Boha nášho nebeského Otca? Vo všetkom, ale najmä napodobňujme Ho, nasledujme Ho v láske, milosrdenstve a odpúšťaní. Jeho láska sa stala najzjavnejšou, najzrozumiteľnejšou v tom, že nám dal aj svojho Syna, Ježiša Krista. Napodobňovať Boha, znamená kráčať v šľapajách Ježiša Krista, žiť ako On. Čo bolo dominantným v Jeho živote? Nesporné je, že to bola láska! A síce Božia láska, činná, odpúšťajúca, tvoriaca skutočné hodnoty, na ktoré je odkázaný celý svet. - Je dominantnou aj v našom živote takáto, t.j. dobro druhého človeka hľadajúca láska, alebo prevláda v našich srdciach viac sebeláska?