Slovak Czech English German Polish

Utorok, 30. apríla 2002

Nech plesajú moje pery, keď ťa budem oslavovať, i moja duša, ktorú si vykúpil. Ježiš Kristus - Boží Syn. Anjeli podľa Biblie sú Božími poslami, prinášajúcimi človeku Božiu vôľu, ktorí poznajú Boha tvárou v tvár, a preto stoja vyššie ako človek. V Biblii je viacero miest, hovoriacich o anjeloch slúžiacich Bohu i ľuďom. Avšak na vykonanie diela spásy Boh neposiela anjela, ale vo svojom Synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, prichádza k človeku sám. Pán Ježiš Kristus, ktorý sa stal človekom, ponížil sa pod úroveň anjelov, aby v poslušnosti svojmu nebeskému Otcovi vykonal najväčšiu službu pre mňa, hriešneho človeka. O toľko je teda dôstojnejší ako všetci anjeli, lebo ich prevyšuje menom, ktoré zdedil: “Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie, Jeho poslúchajte! On je Kráľ kráľov a Pán pánov. On je, ktorý sedí po pravici Otca.” Je to nádherné poznanie, že máme Boha, ktorý s nami nehovorí len prostredníctvom poslov, ale prišiel k nám osobne vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Je pri nás aj teraz v tejto chvíli.