Slovak Czech English German Polish

Máj

Streda, 01. mája 2002

Na pokyn Hospodinov táborili a na pokyn Hospodinov sa vydávali na cestu.

Čítať ďalej: Streda, 01. mája 2002

Štvrtok, 02. mája 2002

On bude pokojom.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. mája 2002

Piatok, 03. mája 2002

Skrúšený duch, to je obeť Bohu; skrúšeným a zdrveným srdcom nepohŕdaš, Bože.

Čítať ďalej: Piatok, 03. mája 2002

Sobota, 04. mája 2002

Vy ste moji svedkovia - znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Sobota, 04. mája 2002

Nedeľa, 05. mája 2002

Jozef potešoval svojich bratov a vľúdne hovoril s nimi.

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. mája 2002

Pondelok, 06. mája 2002

Hospodin, váš Boh, je Bohom bohov, Pánom pánov, Bohom veľkým, mocným a hrozným, ktorý nikoho neuprednostňuje a neprijíma úplatky.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. mája 2002

Utorok, 07. mája 2002

Očakávanie spravodlivých prináša radosť.

Čítať ďalej: Utorok, 07. mája 2002

Streda, 08. mája 2002

Naamán povedal:... tvoj služobník už nebude obetovať... iným bohom, len Hospodinovi.

Čítať ďalej: Streda, 08. mája 2002

Štvrtok, 09. mája 2002

Vo dne mi Hospodin preukazuje milosť, v noci je mi pieseň modlitbou k Bohu môjho života.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. mája 2002

Piatok, 10. mája 2002

Hospodin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa.

Čítať ďalej: Piatok, 10. mája 2002