Slovak Czech English German Polish

Máj

Streda, 01. mája 2002

Na pokyn Hospodinov táborili a na pokyn Hospodinov sa vydávali na cestu.

Register to read more...

Štvrtok, 02. mája 2002

On bude pokojom.

Register to read more...

Piatok, 03. mája 2002

Skrúšený duch, to je obeť Bohu; skrúšeným a zdrveným srdcom nepohŕdaš, Bože.

Register to read more...

Sobota, 04. mája 2002

Vy ste moji svedkovia - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Nedeľa, 05. mája 2002

Jozef potešoval svojich bratov a vľúdne hovoril s nimi.

Register to read more...

Pondelok, 06. mája 2002

Hospodin, váš Boh, je Bohom bohov, Pánom pánov, Bohom veľkým, mocným a hrozným, ktorý nikoho neuprednostňuje a neprijíma úplatky.

Register to read more...

Utorok, 07. mája 2002

Očakávanie spravodlivých prináša radosť.

Register to read more...

Streda, 08. mája 2002

Naamán povedal:... tvoj služobník už nebude obetovať... iným bohom, len Hospodinovi.

Register to read more...

Štvrtok, 09. mája 2002

Vo dne mi Hospodin preukazuje milosť, v noci je mi pieseň modlitbou k Bohu môjho života.

Register to read more...

Piatok, 10. mája 2002

Hospodin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa.

Register to read more...

KALENDÁR