Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 02. mája 2002

On bude pokojom. Pokoj a strach. Dve skutočnosti, ktoré sa vzájomne vylučujú. Nikto z nás netúži po tej druhej, po strachu. A predsa, aj keď sa snažíme akokoľvek brániť, akoby sme stále viacej prežívali nepokoj, strach. Strach z maličkostí, strach z veľkých vecí, z ktorých tou najväčšou je smrť. V závale všetkého, čo prežívame, čím všetkým je naše vnútro pokúšané, sa strach z posledných vecí nášho života stupňuje. Ale to všetko, čo prežívame, je Pánovi Ježišovi dobre známe. Ako hovorí náš text: On sám mal účasť na nás, živote. On sám preciťoval strach. Urobil to preto, aby sa nám dokonale priblížil, porozumel nám, ujal sa nás. A tak sa nám stal milosrdným. Vie, že nič nepotrebujeme tak naliehavo, ako oslobodenie od všetkého strachu. Že potrebujeme Jeho pokoj, ktorý On vydobyl svojím víťazstvom nad smrťou. Pán Ježiš, Víťaz nad smrťou, strachom, ti môže priniesť pokoj do dnešného dňa, do celého tvojho života. Odovzdaj sa Tomu, ktorý ťa dokonale pozná.