Slovak Czech English German Polish

Piatok, 03. mája 2002

Skrúšený duch, to je obeť Bohu; skrúšeným a zdrveným srdcom nepohŕdaš, Bože. Otroctvo. Mojžiš bol poslaný Bohom, aby vyviedol Izraelcov z egyptského otroctva, daroval im zákon, uvádzal Boží poriadok do domu Izraela. Vo svojom poslaní bol Bohu verný až do svojej smrti. Boh však mal zámer oveľa širší, týkajúci sa nielen domu Izraela, ale celého ľudstva. A pre tento zámer poslal svojho Syna, Pána Ježiša. On bol poslaný pre všetkých, aby nás vyviedol z oveľa väčšieho otroctva - z hriechu. Otroctvo telesné - keď niet slobody pre myšlienky a činy, si človek uvedomuje viacej ako otroctvo hriechu. A preto otroctvo hriechu je oveľa nebezpečnejšie, oveľa väčšie. A v tomto otroctve sa nachádzajú všetci. Všetci potrebujeme Lekára, Pána Ježiša Krista. Všetci sme totiž zhrešili a nemáme slávy Božej. Ale dnes je nám daná ponuka oslobodenia z otroctva hriechu, v ktorom sa nachádzame. Odovzdaj sa Pánovi Ježišovi, zostaň Mu verný(á) až do konca, aby ťa vyslobodil.