Slovak Czech English German Polish

Sobota, 04. mája 2002

Vy ste moji svedkovia - znie výrok Hospodinov. Dnes, keď budeme počuť Jeho hlas, nezatvrdzujme si srdcia. Nech nikto z nás nemá zlé a neveriace srdce a neodpadne od živého Boha. Napomínajme sa navzájom deň po dni. Slovko dnes. Pre niekoho to znamená len vyjadrenie času pre prítomnosť. Tak ako včera pre minulosť, alebo zajtra pre budúcnosť. Ale tu, v tomto slove nejde len o vyjadrenie prítomnosti. Tým slovkom “dnes” je vyjadrená naliehavosť. Včerajšok sa už nevráti a zajtrajšok už nemusí byť. Dnes, keď ti znie hlas Pána Ježiša, máš neopakovateľnú šancu prijať Ho do svojho života ako Pána a Spasiteľa. To slovko “dnes” však nie je určené len tým, ktorí sa majú nechať osloviť Božím hlasom. Dnes sme poslaní byť svedkami Božími. Všade: v školách, na pracoviskách, na uliciach, v obchodoch. Všade, kde sa stretneme s ľuďmi. Dnes máme svedčiť slovom i svojimi životmi o Bohu, ktorý nás vtiahol do svojej lásky v Ježišovi Kristovi. Máme tak robiť dnes, aby nikoho nezatvrdilo mámenie hriechu. Lebo sme sa stali účastníkmi Kristovými, ak podstatu, ktorú sme mali na počiatku, zachovávame pevnú až do konca.