Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 06. mája 2002

Hospodin, váš Boh, je Bohom bohov, Pánom pánov, Bohom veľkým, mocným a hrozným, ktorý nikoho neuprednostňuje a neprijíma úplatky. Odpočinok. Iste každý z nás sme už zakúsili vyčerpávajúci pocit únavy po ťažkom namáhavom dni fyzickej či duševnej práce. Pamätáme sa, ako pri závere pracovného dňa sme boli so silami na konci a čakali sme, kedy “padne”. Po takomto namáhavom dni sme na nič viac nemysleli, ako na kúpeľ a po ňom na oddych na lôžku. Odpočinok viazaný s osviežujúcim spánkom. Ani si nevieme predstaviť, koľko je človek schopný vydržať v zložitom pracovnom napätí bez oddychu. Vieme, že vo výnimočných situáciách, akými boli napr. v 2. svetovej vojne koncentračné tábory, mnohí vysilení prácou nielen odpadávali, ale i zomierali. Preto odpočinok patrí nerozlučne k regenerácii ľudského organizmu. K nevyhnutnej časti relaxovania. Sme potešení, keď z Božieho slova sa dozvedáme o zaslúženom odpočinku pripravenom nebeským Pánom po zakončení pozemskej cesty, neraz plnej námahy, smútku, ťažkého kríža, opustenosti i bolesti. Náš drahý Spasiteľ vykonal všetko potrebné k zaisteniu nebeského odpočinku zbožného ľudu i každého veriaceho. V tom je veľké posolstvo nádeje i výzva snažiť sa vojsť do tohoto odpočinku kresťanskou poslušnosťou a plnením Božích príkazov.