Slovak Czech English German Polish

Utorok, 07. mája 2002

Očakávanie spravodlivých prináša radosť. Obeť. K menu Pána Krista sa viažu rozličné prívlastky objasňujúce Jeho požehnané poslanie. Tak môžeme o Ňom hovoriť, ako o dobrom Pastierovi, Chlebe života, Svetle sveta, Vínnom kmeni, Nebeskom lekárovi, Božom Baránkovi, Spasiteľovi apod. V predznačenom texte listu Hebrejom dostáva pomenovanie Najvyšší kňaz-Veľkňaz. Táto hodnosť bola známa v židovskom náboženstve. Tak ako rímskokatolíci majú pápeža a my na Slovensku generálneho biskupa, tak Židia mali veľkňaza ako predstaviteľa náboženskej obce s výnimočnými právomocami. On zodpovedal za duchovný i mravný obraz. Jedine on mohol raz v roku, v kajúci deň, vstúpiť do tajomnej časti jeruzalemského chrámu, nazývanej svätyňou svätých, pokropiť krvou kozla truhlu zmluvy s Desiatimi Božími prikázaniami a potom zvestovať ľudu odpustenie hriechov. Takýmto veľkňazom bol aj Pán Kristus, lenže s neporovnateľne vyššou účinnosťou. On neobetoval krv zvierat ako prostriedok očistenia hriechov, ale svoju svätú krv na golgotskom pahorku - ako jednorázovú akciu záchrany pre všetkých kajúcich hriešnikov na celom svete. Táto obeť Veľkňaza Pána Krista sa neopakuje, ale je dostatočná k očisteniu každého kajúceho od poškvŕn hriechom.