Slovak Czech English German Polish

Piatok, 10. mája 2002

Hospodin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa. Nebuďme leniví. Náboženský život nechápeme ako nárazovú, sezónnu prácu, ale ako celoživotnú aktivitu. Zmysluplnú činnosť čerpajúcu silu z Božieho slova a pozerajúcou sa s nádejou do budúcnosti. Nemôžeme zostať ustrnulí v detskom veku, sýtiaci sa mliekom, odkázaní na opateru iných. V čase mladosti i dospelosti stoja pred nami zodpovedné úlohy na riešenie. Ide nielen o nájdenie si svojho miesta v pracovnej oblasti, ale aj o ochotnú službu v cirkvi, zameranú na jej rozkvet. Nesmieme zabúdať s citlivosťou vnímať okolie, najmä s postihnutými členmi zboru a byť im k dispozícii v ich potrebách. Nemôžeme zlenivieť, stratiť činorodosť a myslieť si, že život máme len pre seba, svoje pohodlie a osobné šťastie. Pohľad na Pána Krista, ktorý s obetavosťou sa postavil do služby hriešneho ľudstva a vyplnil celý program vykúpenia, nech je inšpiráciou aj pre našu aktivitu a otvorenia očí pre potreby cirkvi i pomoci postihnutým. Vtedy získame vnútornú vyrovnanosť i radostný pohľad do budúcnosti. Zo strany Pána Krista je všetko vykonané. Očakáva sa len naša aktivita. Nebuďme leniví!