Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 13. mája 2002

V tvojom chráme, Bože, rozjímame o tvojej milosti. Ježiš - kňaz naveky, cez ktorého sa približujeme k Bohu. Keď rozjímame v Božom chráme o Božej milosti, nemôžeme nemyslieť na Pána Ježiša Krista. On je kňaz naveky! Pre všetky generácie, pokolenia ľudí. Sám Boh toto vyhlásenie potvrdil prísahou. Možno dať ešte väčší dôkaz o tom, že Pán Ježiš je jediný, v ktorom k nám prišla “lepšia nádej, ktorou sa približujeme k Bohu?” K absolútnej DOKONALOSTI? Kňazi z pokolenia Léviho a ich kňazská služba, sa Ježišovi nevyrovnajú - svedčí o tom dnešný text Písma svätého. Preto “Ježiš sa stal zárukou lepšej zmluvy.” On nás teda lepšie ako ktokoľvek iný môže priblížiť k Bohu. Nuž, poď k Ježišovi, poď ešte dnes a svoje srdce v obeť Mu nes! On všetkých nás volá do nebies. I teba volá: Poď! Nehľadaj iné cesty, ani iné spôsoby. Ježiš - kňaz naveky - záruka lepšej zmluvy - ti vystačí, aby si sa aj ty priblížil(a) k Bohu a nezahynul(a) naveky.