Slovak Czech English German Polish

Utorok, 14. mája 2002

Hospodin upevňuje kroky človeka. Ak spadne, nezostane ležať, lebo mu Hospodin podoprie ruku. Ježiš - kňaz naveky, ktorý môže dokonale spasiť. Pán Boh našiel spôsob, aby natrvalo upevnil kroky človeka a podoprel mu ruky - ako hovorí Žalmista. Dal nám, klesajúcim, padajúcim, ochabujúcim pod množstvom pokušení a zvodov sveta, tela i diabla, svojho Syna Ježiša Krista. Jemu zveril kňazský úrad, “ktorý neprechádza na iného kňaza”. Preto Ježiš zostáva naveky. Naveky trvá aj Jeho kňazská služba medzi nami. Pri nás. On sa vždy prihovára za nás u Boha. Neprestajne, ako v Getsemanne prosí za to, aby sme boli tam, kde je On so svojím nebeským Otcom. Navyše, On, svätý, nevinný, nepoškvrnený, oddelený od hriešnikov a vyvýšený nad nebesá, samého seba obetoval raz navždy za naše hriechy. Nik nemôže urobiť viac pre nás. Nik nemôže dlhšie ako Pán Ježiš konať túto zachraňujúcu kňazskú službu pri nás. On nás skutočne môže dokonale spasiť. Všetkých, ktorí skrze Neho pristupujú (prichádzajú) k Bohu. Aj teba, i mňa. Ďakujme mu za to po celý svoj život.