Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 16. mája 2002

Pomôž nám, Bože, naša spása, pre slávu svojho mena! Vysloboď nás a odpusť nám hriechy pre svoje meno! Dary a obete nemôžu zdokonaliť človeka. Prvá - Stará zmluva mala presné bohoslužobné predpisy. Kňazi z pokolenia Lévi konali podľa nich. Prinášali obete a raz do roka veľkňaz konal obrad zmierenia krvou obete za hriech, ktorou potrel rohy kadidlového oltára vo svätyni svätých (2.Mojžišova 30,10; 3.Mojžišova 4,16). To sa dialo za oponou, ktorá oddeľovala svätyňu od svätyne svätých. Tieto dary a obete nemôžu zdokonaliť vo svedomí toho, čo uctieva Boha (v.9). Sú len vonkajšími (zovňajšími) ustanoveniami a nariadeniami dovtedy, až všetko bude napravené (v.10).” Nespoliehajme sa preto ani my na vonkajšie veci a prejavy zbožnosti. To nás pred svätým a spravodlivým Bohom neurobí dokonalými. Dokonalosť nespočíva na vonkajších veciach, ale vo vnútornom človeku (Efezanom 3,16nn). V pokladoch nášho srdca (Lukáš 6,45).