Slovak Czech English German Polish

Piatok, 17. mája 2002

Keď som bol v bezpečí, povedal som si: Nikdy nezakolíšem. Zmocnil sa ma strach, keď si skryl svoju tvár. Kristus - Veľkňaz - očisťuje k službe živému Bohu. Vonkajšie skutky a obrady človeka nezdokonalia. Pán Ježiš však svojou krvou vydobyl nám večné vykúpenie. T.j. trvalú záchranu z hriechov a ich zhubných následkov pre náš život tu na zemi, i pri Božom spravodlivom súde nad živými i mŕtvymi. Kto je krvou Ježišovou očistený od hriechov, nemusí sa strachovať, že Boh skryje pred ním svoju tvár. Nebude Bohom opustený. Ako sa v deň Ježišovho vzkriesenia nakoniec dokázalo, že Pán Boh neopustil ani Pána Ježiša. Očistení Ježišovou krvou môžeme s dobrým pokojným svedomím slúžiť živému Bohu. Veď v Jeho smrti prijali sme zasľúbenie večného dedičstva.