Slovak Czech English German Polish

Streda, 22. mája 2002

Nehnevaj sa priveľmi, Hospodine, nepripomínaj večne neprávosť. Ber ohľad na to, že sme tvojím ľudom. Posvätený život. Žiť životom posvätenia, nie je nijaké nové bremeno. Naopak. Je to život, ktorému Kristova obeť dala novú hodnotu. Život oslobodený od starých pút strachu, bezútešnosti, povery; život bez modiel a závislosti na pominuteľných veciach. - Máme možnosť rozbehnúť sa správnym smerom a byť užitoční pre svet okolo nás. Dôležité je túto možnosť aj využiť; nedať sa znechutiť problémami a starosťami. Apoštol píše svoj list z hľadiska očakávania Kristovho príchodu. Postoj kresťana je postojom očakávania a prípravy na onen deň, postojom pevnej a úprimnej viery. - Nemáme dôvod spätkovať, hanbiť sa za svoje presvedčenie. Keď nám Pán Ježiš Kristus svojou smrťou očistil srdce a svedomie, dal nám nádej večného života a prisľúbil pomoc, môžeme sa pustiť aj proti prúdu sebeckých postojov, povrchných hodnôt, falošných názorov a podobne. Boh je verný a zostáva s nami. Ostaňme s Ním, buďme si navzájom oporou a povzbudením, aby sme mohli svojím životom vykonať kus dobrého diela na Božiu česť a chválu.