Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 23. mája 2002

Mícha však povedal: Akože žije Hospodin, budem vravieť len to, čo mi povie môj Boh. Veľký dar. Apoštol varuje a pripomína - veľký dar, vedie k veľkej zodpovednosti. Možno apoštol myslel na svet, v ktorom kresťania žili. Boli pod tlakom; možno boli nabádaní zaprieť vieru v Krista a vrátiť sa k starému spôsobu života. Apoštol však varuje pred takýmto krokom. Návrat k starým hodnotám znamená vedomý krok odmietnutia, zavrhnutia toho, čo človeku daroval Kristus. Nejde už len o návrat do časov nevedomosti, ale o vedomý krok proti Kristovi. O to horšie sú následky. - Pod mnohými tlakmi je aj naša viera. Skôr ide o pokušenie konzumu či zľahčovanie hodnôt. Tlak však pôsobia aj mnohé iné náboženstvá, sekty, kadejaké teórie zamerané proti kresťanským hodnotám. Prijali sme v Kristovi veľký dar, poverenie a nesieme zaň zodpovednosť. Nedá sa slúžiť dvom pánom. Ak by sme miesto Krista prijali niečo iné, automaticky sa stávame protivníkmi Krista a Jeho milosti. Dôsledkom takéhoto konania je Boží spravodlivý súd. - Prosme o stálosť a vernosť. Jedine vo vernosti k Bohu môžeme neustále nanovo objavovať hĺbku a krásu hodnôt, ktoré nám vložil Duch Svätý do sŕdc. Ostaňme verní a zodpovední pred Bohom, ktorého vernosť a láska dala nášmu životu nový rozmer.