Slovak Czech English German Polish

Piatok, 24. mája 2002

Potom povedal Rúben svojim bratom: Neprelievajte krv! Skúsenosti viery v Ježišovi Kristovi sú posilou do ďalších dní. Apoštol pripomína svojim adresátom, že po mnohých skúsenostiach netreba strácať nádej, ale prosiť o odvahu na nasledovanie. Veď pri rôznych skúškach, prenasledovaniach, stratách mohli vždy nanovo pocítiť Božiu prítomnosť a ochranu. Spomienka na prekonané utrpenie môže byť posilou do ďalších dní. Ježiš Kristus nemešká, ujme sa svojich verných. Táto nádej je nadčasová, týka sa všetkých a prináša útechu a silu na každý deň. - Spomínanie na prežité dni patrí k životu viery. Každý mnoho vo svojom živote prežil a neboli to len radostné dni. Mnohé starosti, neistoty, boje sprevádzajú náš každodenný život. A mnoho z toho ťažkého je za nami. Môžeme sa pýtať - či nám nepomáhal Pán? Či sa v mnohých ťažkých chvíľach neprejavila pri nás Jeho moc a láska? Či nám mnoho všelijakých prekážok neposlúžilo nakoniec k dobrému? Bremeno starostí nesie s nami Pán Ježiš Kristus. Preto treba vytrvať vo viere, láske, službe a  očakávaní na Jeho príchod, ktorý bude znamenať konečné víťazstvo nad smrťou a mocou diablovou. - Viera nedáva priestor k úniku od problémov. S Ježišom Kristom nie sme zbabelci. Odvaha, ktorá plynie z viery, je dôvodom - s nádejou hľadieť do budúcnosti. Čokoľvek nás stretne, je pod Božou kontrolou a z Jeho rúk nás nič a nikto nevytrhne.