Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 26. mája 2002

Pobudni v tejto krajine ako cudzinec; budem s tebou a požehnám ťa. Radujte sa! Výzva k radosti, je možno pre dnešnú dobu nezvyčajná, ale pre kresťana má veľký význam. Prečo sa neradovať, keď viem, že môj život je Božím darom a vo svete mám svoje poslanie? Prečo sa neradovať, keď viem, že mi Pán Ježiš Kristus dal svojím vykúpením novú hodnotu, nádej a priestor k životu oslobodenému od hriechu? Prečo sa neradovať, keď viem, že múdrosť Ducha Svätého ma chráni, vedie, ochraňuje od chybných krokov? - Mohol sa Trojjediný Boh zjaviť úžasnejším spôsobom? Bez Neho by každý krok viedol do záhuby. S Ním máme dôvod k radosti. Do novej polohy sa dostáva celý náš život so všetkým, čo prináša. To je nová šanca, o ktorej hovorí aj apoštol. Radosť, zdokonaľovanie sa, jednomyseľnosť, zachovávanie pokoja - to všetko môžeme konať vo viere v Trojjediného Boha, ktorý nám svojím dielom spásy dáva k tomu priestor. Jeho milosť, láska a účastenstvo nech je s nami.