Slovak Czech English German Polish

Utorok, 28. mája 2002

Ja však chcem hľadieť na Hospodina, čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší. Pohanenie Kristove pokladal za väčšie bohatstvo. Je tu reč o Mojžišovi, vzácnom Božom nástroji. Samozrejme Mojžiš vtedy Krista ešte nepoznal. Ale poznal Hospodina, Boha otcov, Boha svojich rodičov, ktorí sa odvážili vzoprieť sa genocídnemu príkazu faraóna a vo viere vložili bezbranné dieťa do košíka a položili na zradné vody Nílu. Boh sa k ich viere priznal. Mojžiš mal pripravenú sľubnú budúcnosť na faraónovom dvore. Mojžiš však neskôr pohrdol pohodlím a bohatstvom Egypta a vrátil sa k svojmu zotročenému ľudu. Bolo v tom akési tušenie, že Boh pri tomto ľude raz svoje slávne zasľúbenia o požehnaní všetkých národov naplní. V Božej moci neskôr Izrael vyviedol z Egypta, zo zeme hojnosti a duchovnej tmy. - Aj nám dnešný svet, náš “Egypt”, ponúka všelijaké možnosti zbohatnutia a pohodlného života v hriechu. Pán Ježiš na adresu boháčov povedal: “Čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet výmenou za život?” (Matúš 16,26). Apoštoli a po nich mnohí ďalší až po dnešné časy si takisto radšej vyvolili Kristove pohanenie ako poklady tohoto sveta. Dvom pánom nemožno slúžiť. Na ktorej strane stojíš Ty?