Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 30. mája 2002

Hospodin je milostivý a ľútostivý, zhovievavý a bohatý v milosti. Hľaďme na Ježiša! Našim očiam sa ponúka veľa vecí, nielen tie, ktoré sú nám na dosah. Pomocou techniky môžeme vidieť, čo sa deje na morskom dne, na druhej strane zemegule, vo vesmíre. Môžeme vidieť veľa krásy prírody a velebiť jej Tvorcu. Ale žiaľ môžeme vidieť aj veľa vecí, ktoré nás zarmucujú, desia, zvádzajú na zlé. V našom biblickom texte je reč o zápase so zlom a hriechom. Ten musia zvádzať všetci kresťania, ak nechcú podľahnúť. Za všetkým zlom a zvodom sa skrýva satan. Nezľahčujme si ani ten naoko zanedbateľný hriech, lebo môže nadobudnúť rozmer ničivej lavíny. Radšej hľaďme na Pána Ježiša, ktorý nám ponúka svoju za nás prebodnutú pravicu, aby nás viedol a posilňoval v našom zápase s hriechom. - Pán Ježiš nám bude silou a svetlom aj v inom zápase, keď sme navštívení krížom. Môžeme aj zapochybovať, či vôbec jestvuje Boh, keď na nás dopustil toľko utrpenia. Je tu aj zápas s naším do seba zakriveným “ja”, ktoré nechce prijímať Božiu výchovu. Akou veľkou posilou v každej skúške a súžení je hľadieť na Ježiša, na Jeho utrpenie na Golgote. Pre nás tam trpel a zomieral. “Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko?” (Rimanom 8,32). Božia láska sa prejavuje aj cez kríž, ten Kristov, i ten náš.