Slovak Czech English German Polish

Jún

Sobota, 01. júna 2002

Ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto!

Čítať ďalej: Sobota, 01. júna 2002

Nedeľa, 02. júna 2002

Ty si nádej Izraela, záchrana jeho v čase súženia.

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. júna 2002

Pondelok, 03. júna 2002

Hospodin bude súdiť medzi národami. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože.

Čítať ďalej: Pondelok, 03. júna 2002

Utorok, 04. júna 2002

Keď ma bude vzývať, odpoviem mu.

Čítať ďalej: Utorok, 04. júna 2002

Streda, 05. júna 2002

Ty, Hospodine, si môj štít, si moja sláva; pozdvihuješ mi hlavu.

Čítať ďalej: Streda, 05. júna 2002

Štvrtok, 06. júna 2002

Ktorých zhromaždil z krajín západu a východu, severu a juhu, nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi.

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. júna 2002

Piatok, 07. júna 2002

Boh mi však pomáha, Pán ma udržiava pri živote.

Čítať ďalej: Piatok, 07. júna 2002

Sobota, 08. júna 2002

Hospodin vyslyšal náš hlas, videl našu biedu, našu námahu a náš útlak.

Čítať ďalej: Sobota, 08. júna 2002

Nedeľa, 09. júna 2002

Hospodin ma... poslal... potešiť všetkých smútiacich.

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. júna 2002

Pondelok, 10. júna 2002

Potom sa však rozpomeniem na svoju zmluvu s tebou uzavretú v dňoch tvojej mladosti a ustanovím ti večnú zmluvu.

Čítať ďalej: Pondelok, 10. júna 2002