Slovak Czech English German Polish

Jún

Sobota, 01. júna 2002

Ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto!

Register to read more...

Nedeľa, 02. júna 2002

Ty si nádej Izraela, záchrana jeho v čase súženia.

Register to read more...

Pondelok, 03. júna 2002

Hospodin bude súdiť medzi národami. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože.

Register to read more...

Utorok, 04. júna 2002

Keď ma bude vzývať, odpoviem mu.

Register to read more...

Streda, 05. júna 2002

Ty, Hospodine, si môj štít, si moja sláva; pozdvihuješ mi hlavu.

Register to read more...

Štvrtok, 06. júna 2002

Ktorých zhromaždil z krajín západu a východu, severu a juhu, nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi.

Register to read more...

Piatok, 07. júna 2002

Boh mi však pomáha, Pán ma udržiava pri živote.

Register to read more...

Sobota, 08. júna 2002

Hospodin vyslyšal náš hlas, videl našu biedu, našu námahu a náš útlak.

Register to read more...

Nedeľa, 09. júna 2002

Hospodin ma... poslal... potešiť všetkých smútiacich.

Register to read more...

Pondelok, 10. júna 2002

Potom sa však rozpomeniem na svoju zmluvu s tebou uzavretú v dňoch tvojej mladosti a ustanovím ti večnú zmluvu.

Register to read more...

KALENDÁR