Slovak Czech English German Polish

Sobota, 01. júna 2002

Ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto! Mesto živého Boha - Nebeský Jeruzalem. Pri čítaní tohoto biblického odseku máme dojem, že hľadíme do otvoreného neba. Najprv tu čítame o vydaní desiatich Božích prikázaní a ustanovení zákona na Sinaji. To sa dialo za strašnej búrky a hučania trúby, keď všetok ľud i Mojžiš sa triasli strachom. Takéto predstavenie sa Pána Boha izraelskému ľudu malo svoj význam, museli si uvedomiť, s akým mocným a svätým Bohom majú do činenia. - Zásluhou Pána Ježiša Krista, Jeho zmierením nás s Bohom, je otvorený všetkým Božím deťom celkom iný prístup k Pánu Bohu. Tento biblický odsek nám pripomína popis obrovského zástupu v nebesiach okolo Božieho trónu v Zjavení Jána. Uprostred anjelov, mučeníkov i zosnulých Božích svedkov stojí Boh ako Sudca všetkých, ale aj Prostredník Novej zmluvy - Ježiš Kristus, ktorého krv vyliata na Golgote volá zo zeme hlasnejšie než krv zabitého Ábela. Pre tohoto požehnaného Prostredníka, nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, smieme už počas zemského života zakúsiť niečo z tej slávy Baránkovej svadby, keď Pán Ježiš uvedie svoju nevestu - Cirkev do svojho večného kráľovstva. Áno, tu na zemi sme podrobení porušenosti, obklopení svetom násilia a zvodov, trápení rozličným súžením a podriadení smrti. Ale pretože Pán Ježiš Kristus miluje nás a my Jeho, môžeme žiť v nádeji, že aj my raz vyjdeme z hrobov a vojdeme navždy do mesta živého Boha, nebeského Jeruzalema, aby sme tam naveky velebili milostivého Trojjediného Boha. Na to sa môžeme tešiť, aj napriek utrpeniu, už teraz tu na zemi.