Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 06. júna 2002

Ktorých zhromaždil z krajín západu a východu, severu a juhu, nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi. Osud? Veštenie? Horoskopy? Viera v osud, veštenie a horoskopy zaplavujú myslenie ľudí dnešnej doby. Odzrkadľuje sa tu snaha človeka zbaviť svoje svedomie zodpovednosti (osudovosť), vziať svoj život do vlastných rúk (veštenie) a snaha po prosperite a úspechu (horoskopy). Odhliadnuc od toho, že za tým všetkým stojí obrovský biznis, sa pýtame: je to správna cesta, ktorou sa mnohí uberajú? Prorok Ámos nás chce učiť prirodzenej logike, že všetko má svoju príčinu a tou poslednou príčinou javov je Boh sám. Neexistuje teda osud, ale všetko je v rukách Božích. To dáva človeku istotu a pevné ukotvenie života. Svoj zámer s človekom vyjavuje Stvoriteľ skrze svoje sväté slovo, hlásané prorokmi a nie cez veštenie. To, čo človek nevyhnutne potrebuje vedieť pre svoje smerovanie do budúcnosti k úspešnému prežitiu života, nájde v Božom zjavení. Ámos pochopil, že to, čo mnohí považujú (odklonom od Boha) za oslobodenie je v skutočnosti otroctvo. Pochopil si to aj ty? Kto vložil opraty svojho života do Božích rúk, nezapletie svoj život do nitiek fiktívneho osudu, nepotrebuje veštcov a za prosperitu a úspech nevďačí horoskopom.