Slovak Czech English German Polish

Piatok, 07. júna 2002

Boh mi však pomáha, Pán ma udržiava pri živote. Aký veľký je význam viery v živote veriaceho človeka? V minulosti, v čase socializmu, nás učili, že je dokonca škodlivá (náboženstvo je ópium ľudstva). Dnes, v dobe kde sa všetko začalo merať peniazmi, mnohí povedia: Načo je to dobré, čo z toho mám? Mali by sme skutočne vedieť, čo do nášho života prináša viera v Pána Boha. Hodnotu viery nemožno merať ako nejakú fyzikálnu veličinu. Dôležitosť určitých vecí si uvedomujeme až keď sa z nášho života vytratia. Prorok Ámos nám chce ukázať, aký dôsledok do života prináša strata úprimnej viery v Boha, hoci by bola nahradená pseudovierou (v texte betelské oltáre, čo vlastne znamená pohanstvo). Strata viery prináša do života nepokoj (veľký zhon a nedostatok času), úpadok mravov a práva (útlak, násilie, krivda), vymiznutie zdravého úsudku (nevedia správne konať) a v konečnom dôsledku rozvrat krajiny. Oplatí sa teda budovať svoju vieru skrze Božie slovo, ukladať do svojho srdca poklad, ktorý moľ ani hrdza neničia? Ten, ktorému prorok Ámos otvoril oči pre duchovné videnie života, iste na tieto otázky kladne odpovie svojim životom.