Slovak Czech English German Polish

Sobota, 08. júna 2002

Hospodin vyslyšal náš hlas, videl našu biedu, našu námahu a náš útlak. Prečo ma v živote postihlo nešťastie? Prečo som napriek veľkému úsiliu žal neúspech? Prečo som takto strašne ochorel? Takýchto otázok sa v živote človeka vyskytne veľmi veľa. Väčšinou tieto nepríjemné situácie vnímame ako trest a pýtame sa, aký je dôvod takého trestu. Prorok Ámos vo svojej zvesti mení otázku “Prečo” na otázku “Na čo”. Chce vyzdvihnúť výchovný rozmer utrpenia. Izrael prežíva mnohé nepríjemnosti, ktorými ho chce Hospodin upozorniť na seba. Zámer všetkého je, aby si Izrael uvedomil, že všetko čo v živote má, je z Jeho milostivých rúk a preto sa má k Nemu vrátiť. Je veľmi dôležité, aby sme aj my prijali v živote tento biblický pohľad na utrpenie. Pán Boh aj nás niekedy kladie na lopatky, aby sme konečne začali pozerať smerom hore. Každé utrpenie nám otvára oči pre skutočné hodnoty života. Bez Neho by sme si určité veci v živote nevedeli ani vážiť. Zároveň sa ono stáva Božím hlasom, ktorý nás pozýva ku príprave na stretnutie s Ním. Nedovoľme, aby nám žiaľ, bolesť a smútok, ktoré utrpenie prirodzene doprevádzajú, zastreli oči pre tento výchovný Boží zámer.