Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 10. júna 2002

Potom sa však rozpomeniem na svoju zmluvu s tebou uzavretú v dňoch tvojej mladosti a ustanovím ti večnú zmluvu. Návrat k Bohu. Ámos vyzýva svojich súčasníkov, aby ctili právo a spravodlivosť a nebrali úplatky. Tá situácia v Izraeli pred 2700 rokmi je až zarážajúco podobná dnešnej dobe. Keď si otvoríme noviny, alebo počúvame správy, či debatujeme na ulici, odvšadiaľ sa ozývajú sťažnosti na korupciu a nespravodlivosť. To, čo je krásne na Ámosovi, tak ako aj na všetkých ostatných prorokoch je, že aj keď tvrdo a nekompromisne kárali všetko zlé, zároveň ponúkali aj jednoznačné riešenie. A to: zavrhnúť zlo a milovať dobro, len tak sa Boh nad nami zmiluje. A toto isté riešenie môže pomôcť aj nám. Vrátiť sa k Bohu, ktorý je milostivý a ľútostivý, lebo keď to neurobíme, dopadneme ako starí Izraelčania, ktorí za dvadsať rokov po tejto výzve, ktorú ignorovali, boli porazení a museli putovať do zajatia. Kráľovstvo, ktoré bolo najväčšie na východnom pobreží Stredozemného mora, sa úplne zrútilo a to vďaka korupcii, nevere a nedodržiavaní práva. To musí zostať pre nás všetkých mementom a vážnou výzvou na zamyslenie nad naším vlastným životom a životom nášho národa.