Slovak Czech English German Polish

Streda, 12. júna 2002

Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi, kto panuje v Božej bázni, je ako ranné svetlo, keď slnce vychádza. Právo a Spravodlivosť. Málokedy sa Izraelci cítili bezpečnejšie ako za vlády Járobeáma II. Po rokoch stagnácie nastúpil na trón panovník, ktorý dokázal poraziť všetkých nepriateľov a vybudoval ríšu, ktorá bola len o málo menšia, ako za čias Dávida a Šalamúna. Jeho súčasníkom sa zdalo, že sú dobre zabezpečení na dlhé desaťročia, ba možno stáročia. Ale to všetko bolo iba vonkajšie pozlátko. Pod rúškom moci a prosperity sa v krajine rozmohla korupcia a nespravodlivosť. Bohatí utláčali chudobných a vysmievali sa z Mojžišovho zákona. Boha ctili v svätyniach, ktoré boli napáchnuté modlárstvom a aj to veľmi neúprimne a iba naoko. Preto Ámos predpovedal úpadok a rozpad, ktorý veľmi skoro aj prišiel. - Je až zarážajúce, ako sa ľudia neustále dopúšťajú tých istých chýb už celé tisícročia. Žiadna krajina sa nikdy neudržala, pokiaľ v nej nevládlo právo a spravodlivosť. A na tom sa nič nemôže zmeniť, že právo a spravodlivosť môže vládnuť len tam, kde sa ľudia celým srdcom obrátia k Bohu. Je už najvyšší čas, aby sme utekali do Božej náruče. Ešte dnes je čas vrátiť sa k Bohu!