Slovak Czech English German Polish

Piatok, 14. júna 2002

Miesto toho, ako ich volali: Vy nie ste môj ľud, dajú im meno: Synovia živého Boha. Prekážky. Je zaujímavé pozorovať, odkiaľ a kam tečú potoky a rieky. Nám ľuďom to niekedy pripadá veľmi podivné, aké zvláštne cesty si voda nájde. Mal som možnosť raz vidieť film, ktorý ukazoval, že cez najvyššie vrchy sveta Himaláje tečú rieky, ktoré si v týchto horách vytvorili hlboké údolia. Je to až nepochopiteľné, že práve Himaláje nedokázali byť pre rieky prekážkou. Jednoducho je to tak. V dnešnom texte Ámos hovorí o svojom stretnutí s najvyšším kňazom, ktorý ho vyháňa z krajiny. Muž, ktorý niesol zodpovednosť za to, aby známosť o Bohu sa dostala ku každému človeku, ale miesto toho sa stal prekážkou k šíreniu Božej pravdy. Preto si Boh vzbudil obyčajného pastiera, aby oznámil národu Božiu vôľu. Tak ako Himaláje nezastavili rieky, aby tiekli tam, kde im Boh určil smer, tak ani skazenosť cirkvi nemôže umlčať vanutie Ducha Svätého, ktorý si vždy nájde cestu k ľudskému srdcu. Je len na nás, či sme ochotní počuť Boží hlas, aj keď by nám znel z tých najnepatrnejších úst.