Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 17. júna 2002

Ľahnem si, zaspím a prebudím sa, lebo Hospodin ma podoprie. Bohatý a “bohatý”. V živote mnohých boháčov tohto veku skutočný Pán Boh nemá miesto. Výroky majetných v masmédiách, ich prezentácia na verejnosti sú často prejavom veľkej duchovnej a ľudskej prázdnoty, chudoby. Dajme si však pozor, aby sme my, ktorí nevlastníme fabriky a nevládneme v peňažných ústavoch sme neupadli do mylnej predstavy, že nám duchovná bieda nehrozí. Spôsob, akým sa mnohí menej majetní snažia o zabezpečenie živobytia, alebo ako sa voči sebe správajú hoci v obchode, na ulici alebo v rodine, často prezrádza, že duchovne bohatých ľudí je medzi nami ako šafránu. Poznám sestru, ktorá máva občas závraty. Vždy, keď sa na ne začne sťažovať, ako prvé sa jej spýtam: už si sa dnes niečoho napila? Často dostanem zápornú odpoveď. Smäd jej škodí, ale ona ho vôbec nepociťuje. Podobne sme všetci smädní aj duchovne. Bolo by veľmi dobre, keby sme si aspoň začali uvedomovať, že duchovné závraty nám pomôže odstrániť len živá voda Božieho slova. Kým nebudeme bohatí Božím slovom v nás, žiadne bohatstvo tohto sveta nám nepomôže ku pokoju a šťastiu.