Slovak Czech English German Polish

Utorok, 18. júna 2002

Podopieraj ma podľa svojej reči, aby som žil, nezahanbi ma v mojej nádeji. Všetci pod zákonom, všetci v milosti. Príručky pre výchovu detí upozorňujú rodičov na nebezpečenstvo zanedbávania trestov. Deti, ktoré od útleho veku nepoznajú, čo je to trest, sa neskôr v živote nevedia zorientovať. Forma trestu musí byť primeraná priestupku. Pre niektoré dieťa je veľkým trestom už aj zamračený pohľad rodiča. Za veľkú vinu by mal prísť i vážnejší trest, zákaz televízie, hier alebo sladkostí na určitú dobu. Sú chvíle, keď nepomôže iné, ako “jedna výchovná” na patričnú časť tela. Dieťa, ktoré malo veľmi jasne stanovené pravidlá života a ktoré rodičia nezabudli zahrnúť aj náležitou láskou, sa v dospelosti dokáže správne rozhodovať a usporiadať si svoj život. My všetci, ako Božie deti by sme nemali od Pána Boha čakať len láskanie a maznanie. Veď často si za to, ako žijeme, zaslúžime aj prísne tresty. Dôležitou správou Božieho slova však je, že Boží trest nikdy neprichádza bez možnosti nového začiatku. Úplne novým začiatkom sa pre celý svet stal príchod Pána Ježiša. Jeho prítomnosť v našom srdci robí náš život úrodným pre dobrotu, lásku, porozumenie a vôbec všetky hodnoty, ktorých nedostatok privoláva Boží súd. Každý máme možnosť žiť s Ježišom v srdci a s Jeho požehnaním v živote.